Philip van Londen - Get Lean

Principe 2 - WAARDESTROOM (VSM)

Weet jij wat klanten of cliënten écht willen? De vraag is of iedereen dat weet in je organisatie. En weet jij ook hoeveel er verspild wordt? En hoeveel tijd je organisatie echt aan klantwaarde besteedt?

Visualiseer je proces met een WaardeStroomAnalyse


Als je een product maakt of een dienst levert? Doe je echt datgene waar de klant iets aan heeft? Of moet de klant wachten op de afstemming tussen afdelingen. Of totdat er een iemand een akkoord geeft? Met de 'waardestroom' brengen bedrijven dit in beeld. Je bedrijf heeft hierdoor een eenvoudig en krachtig verbetermiddel in handen.


De Waardestroom: hoe ga je om met klantwaarde?

Breng dit in kaart in een Value Stream Map (VSM)

Als je een VSM maakt, ga je kijken wat je allemaal doet om een product te maken of een dienst te leveren aan de klant. Hoe werkt het bestellen en de aflevering? Wat doe je allemaal om een product te produceren? Welke stappen doorloop je om een dienst te leveren? Moet een klant gegevens soms drie keer invullen? Of zie je steeds dezelfde fouten terugkeren?

Zorg er voor dat je helder hebt welke activiteiten klantwaarde hebben en welke activiteiten verspillingen zijn. Het zien van de 7 verspillingen. Daar draait het om bij dit principe van Lean.
"Een eenvoudig en krachtig verbetermiddel ..."